Pravila nagradnog natječaja „G-Star RAW jakne na dar!“

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

 

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradnog natječaja ” G-Star RAW jakne na dar!” (u nastavku “Nagradni natječaj”) je Fashion Company d.o.o., Marmuntova 7/9, Split, OIB 73719122411

 

ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 02.01. do 08.01.2019. godine do 23:59 sati na službenom Instagram profilu Organizatora. (https://www.instagram.com/fashionandfriends_hr/)

 

ČLANAK 3: VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Dva su pobjednika Nagradnog natječaja, a biti će nagrađeni temeljem odredaba ovih Pravila te će im se uručiti sljedeće nagrade:

1x G-Star Raw muška jakna

1x G-Star Raw ženska jakna

 

ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici).

 

ČLANAK 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudjelovati u nagradnom natječaju možete ako ispod objave ”G-Star RAW jakne na dar!” u komentaru napišete što je za vas idealan poklon, označite dvije osobe te ostavite hashtag #ilovefashionandgstar. Potrebno je također lajkati Instagram profil fashionandfriends_hr i objavu na stranici https://www.instagram.com/fashionandfriends_hr/. Sudjelujući u Nagradnom natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natječaja. Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.

 

ČLANAK 6: ODABIR DOBITNIKA

Pobjednike Nagradnog natječaja bira stručni žiri koji se sastoji od tri osobe. Nagradit će se najkreativniji odgovori dvije osobe. Dobitnici će biti objavljeni 09.01.2019. na službenom Instagram profilu Organizatora (https://www.instagram.com/fashionandfriends_hr/) nakon završetka Nagradnog natječaja. Dobitnik koji u roku 48 sati ne dostavi podatke potrebne za preuzimanje nagrade gubi pravo na nagradu, a Organizator se obvezuje proglasiti novog dobitnika.

 

ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima: Sudionik krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Facebook.

 

ČLANAK 8: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natječaja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i recenzija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

ČLANAK 9: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju.

 

ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

 

ČLANAK 11: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Nagradnom natječaju. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka. Administrator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Administrator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima. Sudionik Nagradnog natječaja ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.

 

ČLANAK 12: PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora (https://www.facebook.com/FashionandFriendsCroatia/ ) i Instagram profila Organizatora (https://www.instagram.com/fashionandfriends_hr/).

 

ČLANAK 13: FACEBOOK

Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom. Sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a ne Facebooku.